SZYBKI KONTAKT

  • 05-500 Piaseczno, Długosza 8
  • (+48) 608 125 241
  • kontakt

Prowadzę działalność gospodarczą jako licencjonowany rzeczoznawca majątkowy. Świadczę dla Państwa następujące usługi na terenie Warszawy i jej okolic:

  • dokonuję wyceny nieruchomości (m. in. mieszkań, lokali użytkowych, gruntów zabudowanych, niezabudowanych) w postaci sporządzania operatów szacunkowych dla różnych potrzeb  (m. in. zabezpieczenia kredytu bankowego, postępowań podatkowych, sądowych, ustalenia ceny sprzedaży, kwoty ubezpieczenia, opłaty adiacenckiej czy opłaty planistycznej);
  • sporządzam opracowania i ekspertyzy związane z rynkiem nieruchomości;
  • prowadzę doradztwo w zakresie inwestowania w nieruchomości.

Jako rzeczoznawca majątkowy posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7203 nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.
Moją działalność obejmuje ubezpieczenie OC – polisa PZU nr 1031173020.

Reputacja rzetelnego i profesjonalnego rzeczoznawstwa majątkowego jest jedną z najwyższych wartości środowiska i musi być chroniona poprzez etyczne zachowanie i działanie jednostki.

Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane przez PFSRM

SZYBKI KONTAKT

  • 05-500 Piaseczno, Długosza 8
  • (+48) 608 125 241
  • kontakt